Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre

Societatea Real Happy Kids SRL, persoană juridică română, cu sediul social Craiova, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. de ordine J16/44/2019, cod unic de înregistrare 40380090, denumita in continuare Happy Kids Academy.

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. In acest scop, regasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

Ce inseamna prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se intelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Happy Kids Academy va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date cu caracter personal sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. In acest sens, va aducem la cunostinta ca orice comunicare de la dvs efectuata printr-o adresa de e-mail sau prin mesaje text electronice, presupune accceptul dumneavoastra cu privire la utilizarea serviciilor respectivului tert in vederea diseminarii datelor cu caracter personal (de exemplu utilizarea yahoo mail sau gmail, SMS-uri prin operatori de telefonie, etc).

Ce date cu caracter personal prelucram?

De la caz la caz, Happy Kids Academy prelucreaza date cu caracter personal precum, dar fara a se limita la:

 • Date de identificare (nume si prenume, cod numeric personal, serie si numar buletin/date pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura, imaginea);

 • Date de contact (adresa de domiciliu / resedinta, adresa de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon)

 • Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);

 • Date de stare civila;

 • Date privind situatia economica si financiara (ex venituri, extrase cont, ordine de plata, etc);

 • Date privind locul de munca si angajatorul;

Lista acestor date poate varia in functie de interesul pe care il manifestati fata de  bunurile sau/si serviciile promovate de catre noi,  sau de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de catre  Happy Kids Academy precum si de masurile de prudentialitate ale Happy Kids Academy.

Datele cu caracter personal sunt cele  obtinute direct de la dumneavoastra sau de la terti (de exemplu, furnizori de lead-uri)

In ce scopuri prelucram datele personale?

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • furnizarea serviciilor educationale

 • colectare debite (incasare  pret / rest de pret), recuperare sume restante;

 • marketing pentru promovarea oricaror bunuri si/sau servicii oferite de Happy Kids Academy;

 • transmitere catre terti contractanti, in conditiile legii (precum, dar fara a se limita la, firme de curierat/servicii postale, executori, case de avocatura, firme de contabilitate sau alti mandatari contractati de catre Happy Kids Academy pentru exercitarea intereselor legitime);

 • indeplinirea obligatiilor legale (de exemplu, derulare de actiuni de audit sau obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum ANAF, solutionarea solicitarilor primite de la terti indrituiti sa solicite astfel de informatii

In vederea derularii relatiei contractuale sau in vederea promovarii bunurilor si serviciilor Happy Kids Academy, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană.

Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Happy Kids Academy?

Initierea si derularea relatiei de afaceri si indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile in vigoare pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.

Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele Happy Kids Academy. Puteti solicita oricand intreruperea prelucrării în acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.

Catre cine pot fi  transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potentialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • parteneri contractuali (de exemplu: persoane sau firme care furnizeaza alte cursuri, firma de catering, etc)

 • ANAF, in vederea respectării legislaţiei ,

 • alte autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale),

 • mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ( de exemplu societati de avocatura, societati care asigura paza, executori, prestatori de servicii, notari, etc),

Se pot transmite datele in afara tarii?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate sa implice transferarea lor in strainatate, in scopurile mai sus mentionate. Datele pot fi transferate in state din Uniunea Europeana. In toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garantiilor necesare care sa asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Care sunt drepturile dumneavoastra  privind protectia datelor personale?

Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu Happy Kids Academy;

 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a obţine din partea Happy Kids Academy, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/ completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;

 3. Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Happy Kids Academy, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand Happy Kids Academy  nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Happy Kids Academy prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 5. Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Happy Kids Academy transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Happy Kids Academy.

 6. Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre Happy Kids Academy, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.

 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Happy Kids Academy de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare

 8. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 9. Dreptul de a va adresa justitiei;

 Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre Happy Kids Academy?

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Happy Kids Academy pe perioada in care sunteti client al, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea respectivelor drepturi, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 • prin  e-mail, la adresa: gdpr@happykids-academy.ro

 • in scris prin formularea unei cereri, la punctul de lucru situat in Str. Macului nr. 1A, etaj 1, Craiova, Dolj.

Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizat, pe site-ul  www.happykids-academy.ro

to top button